Ягодов терин Печат
Strawberry mascarpone terrine


Тази рецепта ще намерите в моята електронна книга "Плодови фантазии": https://payhip.com/b/AfyV
This recipe can be found in my e-book "Fruit fantasies": https://payhip.com/b/JPbu

Strawberry mascarpone terrine1


Strawberry mascarpone terrine2